KWADE VELDEN: EEN WOONPROJECT IN MERKSEM

Kwade Velden is de naam van een gebied tussen de Laaglandlaan en de Zwaantjeslei in het Antwerpse district Merksem. In 2021 werd door de stad Antwerpen beslist om er een nieuwe woonwijk en een groene, leefbare omgeving te realiseren. Antwerpen zet in op de realisatie van bijkomende gezinsvriendelijke woonprojecten om iets te doen aan de woningnood in de stad. Ontwikkelaar Live Smart kreeg het project toegewezen. 

BETAALBAAR EN KWALITATIEF WONEN

Kwade Velden wil een antwoord bieden op de grote vraag van de buurt naar betaalbare en kwalitatieve woningen die voldoen aan de huidige energienormen. Tegelijkertijd is er nood aan groen en open ruimte. Daarom wordt het project gerealiseerd rond een nieuw plein, naar analogie met het nabijgelegen Lindenboom- en Kastanjeboomplein. In totaal komen er 54 eengezinswoningen, met name compacte en betaalbare meegroeiwoningen van verschillende groottes. Er komen geen appartementen.

GROENE OPEN RUIMTE

Centraal in het ontwerp staan het behoud van kwalitatieve open ruimte en de noden en bezorgdheden van de buurt hieromtrent. Naast het behoud van de karakteristieke bomen en heggen, wordt er nieuw groen aangeplant en ontstaat er een nieuw plein met ruimte voor sport, spel en ontmoeting.


Kwade Velden is een waterrijk gebied. De centrale beek krijgt een nieuw, ruimer profiel. Hierdoor ontstaat een wadi centraal in de wijk, ofwel een laag gelegen gebied waar het regenwater bij overvloedige regenval kan verzamelen. De wadi maakt slim waterbeheer mogelijk en creëert ruimte voor natuurontwikkeling met speelwaarde en beleving. Andere bestaande grachten blijven behouden of worden geherprofileerd, waardoor een netwerk van waterlopen ontstaat.

OP MAAT VAN VOETGANGERS EN FIETSERS

Voetgangers en fietsers spelen een belangrijke rol in het project Kwade Velden. Via het karrenspoor – dat de hoofdas vormt van de site – kunnen zij de doorsteek tussen de Laaglandlaan en de Zwaantjeslei blijven maken. Het bestaande netwerk van trage wegen en doorsteken naar het landschap wordt verder uitgebreid. De kern van het gebied wordt autovrij en parkeerhavens worden uit het zicht van het landschap geplaatst. Bewoners en bezoekers krijgen zo meer ruimte.

KWADE VELDEN ALS WOONGEBIED

Het gebied heeft een oppervlakte van bijna 28 000 m² en is volgens het gewestplan Antwerpen volledig gelegen in woongebied. Volgens het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Kwade Velden’ is ongeveer twee hectare van de projectgrond gelegen in woonzone.

Samen maken we van Kwade Velden een fijne woonwijk en ontmoetingsplek, met meerwaarde voor de hele buurt.

MASTERPLAN VERKAVELINGSAANVRAAG

Hieronder vind je het masterplan en de tijdslijn die weergeven wat er concreet staat te gebeuren, waar en wanneer. 

FASERING

23/12/2022

Verkavelingsvergunning aangevraagd

3/03/2023

Start openbaar onderzoek

2023-2024

Aanvraag omgevingsvergunning

2025

START REALISATIE

 

Fase 0

De infrastructuur, zoals het karrenspoor en de waterhuishouding, worden eerst gerealiseerd

2025 – 2028

GEFASEERDE WERKEN


Fase 1 tot 4

De woningen zullen in vier opeenvolgende fases gebouwd worden

TEAM

Live Smart is de ontwikkelaar van dit project en werkt samen met Hub architecten voor de realisatie van de wooneenheden en met Studio Basta voor de aanleg van het openbaar domein.

Live Smart Projectontwikkeling werd in 2015 opgericht en richt zich voornamelijk op residentiële projectontwikkeling. Live Smart heeft ondertussen verscheidene projecten ontwikkeld in Vlaanderen en Brussel.

 

Live Smart is erg begaan met kwaliteit en zet zich in om de uitdagingen die de huidige vastgoedmarkt hierin stelt aan te gaan, rekening houdend met het veranderende landschap in deze wereld, zowel op energetisch als demografisch vlak.

 

Live Smart wil zich engageren om wonen in de toekomst mee vorm te geven.

 

Meer informatie over het huidige portfolio is te vinden op de website www.livesmart.be.

HUB is een studio voor architectuur en stadsontwerp. Sinds 2004 hebben wij een stevige ervaring opgebouwd met als drijfveer goed ontworpen ruimte die mensen een beter leven laat leiden, een duurzame transitie ondersteunt en mogelijkheden creëert voor een betere toekomst.

 

Wij geloven in de idee van een ‘intelligente’ ruimte die deze heldere en genereuze antwoorden vorm geeft. Voor ons staat het leveren van integrale ontwerpkwaliteit doorheen verschillende schalen centraal. Het werk van HUB vertrekt vanuit een kritisch-dienstbare en onderzoekende attitude, eerder dan vaststaand architectuurbeeld.

 

Ontwerpen met kennis, kunde en verbeelding is het hart van onze expertise.

 

Meer info: www.hub.eu

Studio Basta staat voor leefbare landschap- en tuinarchitectuur.

 

We zien het landschap als een systeem waarin elke plek zijn betekenis heeft. De ziel van de plek en de bestaande dynamiek van een ruimte zijn telkens de basis voor een ingreep.

 

Zo integreert elk ontwerp zich zeer evident in de context. Verder focust de studio zich op een leefbare korrel, het vormgeven van het dagelijkse leven, een complexloos (spel)plezier… Zo ontstaan er spontane, levendige en kwalitatieve groene ruimtes.

 

Studio Basta werkt telkens met een grote portie enthousiasme, zin voor kwaliteit en een grote openheid naar participatie van belanghebbenden en externe groepen.

 

Meer info: www.studiobasta.be

CONTACTEER ONS

Heb je vragen of opmerkingen?

Twijfel dan niet om hier een bericht na te laten.